Personale

 

Sygeplejerske
Dorte Alexandersen

Uddannet sygeplejerske: 1982
Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse: 1995
Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Konsultationssygepleje til patienter med kroniske lidelser i almen praksis: : 2010

Har været ansat 27 år på forskellige kirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Har været ansat som konsultationssygeplejerske siden 2009.
Ansat i klinikken: 2013.

Dorte varetager klinikkens sygepleje- samt sekretærmæssige opgaver. Det er derfor hende, du bestiller tider ved samt får fornyet dine recepter hos.
Derudover så varetager Dorte blodtryks- og diabeteskontrol, urinundersøgelser, blodprøvetagning, sårpleje, livsstilssamtaler, fjernelse af tråde, lungefunktionsundersøgelser, indsprøjtninger, vaccinationer mv.